Hur fungerar våra tjänster

Upplägg (System/Programmering)

FA-Data bygger, tillhandahåller och underhåller kundspecifika program och webbsidor, så kallade funktioner.

Dessa funktioner byggs baserat på kundkrav. Istället för att ta betalt för arbetet med att bygga funktionen så ”hyrs” funktionen ut till kunden, för en så kallad licensavgift.

När en funktion är färdigbyggd och driftsatt, så justeras den under en period på 3 månader för att slutprodukten ska fungera enligt den grundläggande överenskommelsen.

Om fel, så kallade buggar hittas i funktionen, åtgärdas detta av FA-Data, så snart som möjligt, efter att FA-Data fått kännedom om felet.

Ovan nämnda upplägg ingår i licensavgiften.

Förändring av funktionen

Om det efter att funktionen är färdigbyggd, driftsatt och justerad, framkommer ytterligare önskemål/krav på förändring/utbyggnad av funktionen, görs detta arbete på löpande timkostnad, dvs licensavgiften för funktionen ändras inte.

Hårdvara

I De fall hårdvara behövs till funktionen kan denna hyras av FA-Data, vi ser dock helst att hårdvaran köps och ägs av kunden direkt.

Avtalstid

Avtalstiden är 12 månader efter att funktionen byggts färdig och förlängs därefter med 3 månader i taget. Detta innebär att kunden kan säga upp funktionen med 3 månaders uppsägningstid efter de första 12 månadernas avtalstid.

Prisjustering

Prisjustering genomförs vanligen inte. Prisjustering kan dock ske om kund gör sådana förändringar i sina system, eller ställer krav som ökar FA-Datas kostnader för drift och underhåll av funktionen.

Övrig support

FA-Data utför också IT-Support för andra system och hårdvara om så önskas. Kostnad för detta faktureras löpande per timme från det att uppdraget påbörjas, körning till platsen, arbete och resa från platsen. Vi utgår från Genarp i Skåne.